Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Unelmavalmennus Oy

Y-tunnus: 3316214-5

PL 51, 60101 Seinäjoki

Yhteyshenkilö

Tiina Heikkilä

tiina@unelmavalmennus.fi

Rekisterin nimi

Unelmavalmennuksen asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Syöttämällä henkilötietoja Unelmavalmennuksen omistamilla verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan yritykselle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot kaikista asiakkaista:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite 
  • tilaushistoria

Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttötietoja, viestejä, kommentteja, suostumuksia, kieltoja ja asiakaspalautteita.

Unelmavalmennuksen markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä etunimellä ja sähköpostiosoitteella.

Maksujen vastaanottamiseen käytetään Paytrail-palvelua. Rekisteriin kerätään yleisiä tietoja maksutapahtumista, kuten pankkitilitapahtumia, sekä mahdollinen laskutusosoite. Mainitut kolmannet osapuolet käsittelevät luottamukselliset maksuvälinetiedot, kuten luottokorttinumerot, eikä niitä kerätä rekisteriimme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tilaamisen tai rekisteröitymisen yhteydessä tai internetissä jaettavan ilmaisen sisällön tilaamisen yhteydessä. Kotisivuilta kerätään myös automaattista kävijätietoa.

Rekisteriä ylläpidetään Louhen ja Googlen palveluissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. 

Tietoja säilötään asiakkuuden ajan sekä asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Asiakkaalla on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa häneen kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.